Ummadık Daş Baş Yarar

Cafer Paşa Medresesi

155

Cafer Paşa Medresesi, İstanbul Eyüp’te XVI.yy’a ait bir tekkedir. Kalenderhane Caddesi üzerinde yer alan ve Kırımi Tekkesi adıyla da tanınan medrese,  Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden Cafer Paşa adına, 1586-1587 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Burası medrese ve türbeden ibaret küçük bir külliye içinde yer almaktadır. Döneminde Hadis Medresesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra çeşitli dönemlerde Sadi, Kadiri ve Halveti tarikatlarının irşad faaliyetlerine de hizmet etmiştir.

Eyüp Hâki Baba Kadirî Dergâhı son şeyhi Nazmi  Efendi ile Bedevi Dergâhı son şeyhi İbrahim Efendi’nin oğlu Hakkı Kırmızıtaçlı’dan elde edilen şifahi bilgilerden, son devirde ayinlerin medresenin kubbeli dershane-mescidinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda o yıllarda tevhidhanenin harap bulunduğunu söylemek mümkündür. Tekkenin son şeyhi, Eyüp-Bahariye TaşlıburunSa‘dî Dergâhı şeyhi Süleyman Efendi’nin halifelerinden mûsikişinas Kırımlı Hacı Hâfız Efendi’nin oğlu İzzet Efendi’dir.

Cafer Paşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi “hücre” tabir edilen on adet küçük sınıf ve “meşkhane” diye tabir edilen bir adet büyük salona sahiptir. On adet hücre avlunun etrafında “U” şeklinde sıralanmıştır. Hücreler ve meşkhane, kesme küfeki taştan inşa edilmiştir.

Külliyenin hâlen iyi durumda bulunan medresesi 1970’ten beri kız Kur’an kursu olarak kullanılmaktadır. Günümüzde Cafer Paşa Medresesi Kültür Merkezi adıyla Eyüp Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerinde hizmet vermektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.